Disclaimer, copyright en privacy verklaring

© 2013-2022 Mantelmama®.
Eigenaar & oprichter: Vera Tomassen – de Waal
Contactgegevens: info@mantelmama.nl / http://www.mantelmama.nl/

U bent zelf verantwoordelijk voor het kennis nemen van deze disclaimer, de informatie over copyright en de privacy verklaring wanneer u deze website bezoekt.

Geregistreerd merk
Mantelmama® is officieel geregistreerd als merk. De naam en het logo mogen niet door derden gebruikt worden.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Mantelmama®; Vera Tomassen – de Waal (hierna omschreven als ‘auteur’ / ‘eigenaar’).

Alle teksten & blogs op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om deze teksten, dan wel gedeelten van teksten, voor eigen doeleinden te gebruiken. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en inhoudswijzigingen van deze website en alle teksten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder hier vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de auteur. Indien akkoord, moet er altijd een link naar de Mantelmama® website opgenomen worden en ook de bron dient vermeld te worden.

Alle gastblogs, geschreven door andere personen dan de eigenaar, vallen ook onder de auteursrechtelijke bescherming en zijn met volledige toestemming van de auteur van de betreffende gastblog geplaatst op Mantelmama®.

Mantelmama® streeft ernaar bij gebruikte beelden & links van derden altijd de juiste bron te achterhalen en te vermelden. Indien er geen of een incorrecte bron vermeld is bij een beeld, naam, merk of link kan er contact opgenomen worden met Mantelmama®. Dit wordt dan gecorrigeerd.

Vrijwaring
Ondanks de constante zorg en aandacht die Mantelmama® besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens & teksten, kan er niet ingestaan worden voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site. Mantelmama® aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in teksten en blogs op deze site, zijn de persoonlijke mening van de auteur e/o gastbloggers. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan in de gepubliceerde blogs & teksten.

De inhoud van deze website dient uitsluitend informatie en vermaak doeleinden. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Het deelnemen en/of gebruik maken van de Mantelmama® website geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Links naar andere sites
Op deze site zijn links naar andere websites opgenomen. Mantelmama® is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens.

Privacy verklaring
Mantelmama® is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Mantelmama® verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze site (door bijvoorbeeld het plaatsen van een reactie bij een blog) en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact opneemt.

Analyse websitebezoekers
Ook verwerkt Mantelmama® analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als de website wordt bezocht. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Daar waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd bewaard.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Mantelmama® verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om contact met u te kunnen houden – indien dit nodig is – naar aanleiding van het plaatsen van een reactie op een of meerdere van onze blogs en/of om met u te kunnen corresponderen naar aanleiding van een door u ingevuld contactformulier of gestuurde e-mail.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Mantelmama® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens of contactgegevens worden door de eigenaar niet met derden gedeeld, aan een ander bedrijf verkocht of op spamlijsten geplaatst. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de privacy schending of het privacy beleid van haar gastbloggers, sites waar naar doorverwezen wordt en/of reacties op deze site.

Toegezonden brieven, e-mails en privé-berichten blijven eigendom van de eigenaar en worden niet gebruikt voor publicatie zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Reacties via sociale media zijn ten alle tijden zichtbaar voor andere gebruikers, en zijn derhalve niet privé.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht onze ICT provider zichzelf eveneens om dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.